מופ"ת -מסלול מו”פ בתעשיית הייצור


פרטי המענק
 • שם המענק
  מופ"ת -מסלול מו”פ בתעשיית הייצור
 • מטרת המענק
  לשפר את הפריון של החברה/מפעל לצד יצירת בידול טכנולוגי אשר יוביל להשגת יתרונות תחרותיים בשוק המקומי והעולמי.
 • תנאי סף 1
  חובת רישום ודיווח הוצאות המו”פ של החברה לרשות החדשנות.
 • תנאי סף 2
  כולת להעמיד מימון משלים ל- 100% של התקציב המאושר.
 • תנאי סף 3
  התקציב לכלל בקשות המענק המוגש על ידי תאגיד במסלול מופ”ת יהיה עד 5 מיליון ש”ח לשנה קלנדרית.
 • רשות אחראית
  הרשות לחדשנות
פרטים ליצירת קשר
 • שם
  אלעד נצר/אורי זלנגר
 • טלפון
  052-8742077
 • אימייל
  elad@industry.org.il/oris@industry.org.il
תאור המענק

מסלול זה נועד למפעלי תעשייה שמעוניינים להטמיע תהליכי חדשנות טכנולוגית באמצעות פיתוח מוצרים חדשנים, שיפור ופיתוח מוצרים קיימים, או פיתוח ושיפור תהליכי ייצור.

המסלול מיועד: לחברות המשתייכות לתעשיית הייצור המסורתית, מעורבת - מסורתית, מעורבת עילית או עילית.

חברות המשתייכות לעשייה הייצור העילית או המעורבת עילית נדרשות לעמוד בשני התנאים במצטבר:

1. מספר עובדי הייצור בו הינו לפחות 30% ולא פחות מ-3 עובדים. 2. מספר עובדי המו"פ הוא לא יותר מ- 25 עובדים.

במסגרת התכנית תינתן תמיכה בשיעור של 30% - 50% מהוצאות המו"פ של תכניות שאושרו 
תינתן תוספת של 10% לתיקי מו"פ המבוצעים באזור פיתוח א'
תינתן תוספת של 10% אם לפחות 20% מתקציבו המאושר של התיק יבוצע במכון מחקר תעשייתי  מוכר. 

*מותנה בתשלום תמלוגים במידה והמיזם נושא רווחים- בהתאם להוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם למסלול מופ”ת (למעט חברות הפטורות מתשלום תמלוגים כמפורט לעיל).

לחוזר המנכ"ל של התוכנית

לפרסום באתר רשות החדשנות