icon
פורום מנהלי אחזקה בתעשייה

פורום מנהלי ומנהלות אחזקה בתעשייה בדרום 2020

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

בעלי תפקידים

שיר קורקין

שם: שיר קורקין

תפקיד:

מנהלת משרד ומרכזת פרויקטים

טלפון: 08-6466705
052-6777872