פתיחת מענק ייצור מתקדם לעידוד הפריון (4.68)

אנו שמחים לבשר על פתיחת מקצה נוסף לתוכניות הסיוע לייצור מתקדם לעידוד הפריון (מסלול 4.68). במסגרת התוכניות יינתנו מענקים למפעלים ולתאגידים מכל רחבי הארץ, שרוצים להטמיע טכנולוגיות ייצור מתקדם ולשפר את פריון העבודה במפעלם.

גובה המענקים: 

20% מסך תכנית ההשקעות זכאים למענק: מפעלים בכל רחבי הארץ 

30% מסך תכנית ההשקעות זכאים למענק: מפעלים הנמצאים באזורי עדיפות לאומית וירושלים, עסקים מהחברה הערבית, מפעלים מיישובי הבדואים בנגב, מפעלים מהנגב המזרחי.  

          

 • המועד האחרון להגשת בקשות: 19.10.2023 בשעה 15.00.

גובה מחזור מכירות

סוג הפעילות

תקרת סך ההשקעה המזכה

תקרת השקעה מקסימלית להשקעות הוניות

תקרת השקעה מקסימלית להשקעות רכות

גובה הסיוע המקסימלי (עד -30% מההשקעות המזכות)

עד 10 מלש"ח

פעילות זעירה

עד 2 מלש"ח

עד 1.9 מלש"ח

עד 400 אלש"ח

עד 600 אלש"ח

פעילות זעירה

 העתקת פעילות לאזורי עדיפות לאומית שמתקיים לגביהם אשכול פריפריאלי  1-3

עד 3 מלש"ח

 

 

עד 2.85 מלש"ח

 

 

עד 600 אלש"ח

 

 

עד 900 אלש"ח

10-75 מלש"ח

פעילות קטנה

עד 7 מלש"ח

עד 6.65 מלש"ח

עד 1.4 מלש"ח

עד 2.1 מלש"ח

פעילות קטנה

העתקת פעילות לאזורי עדיפות לאומית שמתקיים לגביהם אשכול פריפריאלי  1-3

עד 10 מלש"ח

 

 

עד 9.5 מלש"ח

 

 

עד 2 מלש"ח

 

 

עד 3 מלש"ח

75-200 מלש"ח

פעילות בינונית

עד 10 מלש"ח

עד 9.5 מלש"ח

עד 2 מלש"ח

עד 3 מלש"ח

פעילות בינונית

העתקת פעילות לאזורי עדיפות לאומית שמתקיים לגביהם אשכול פריפריאלי  1-3

עד 15 מלש"ח

 

 

עד 14.25 מלש"ח

 

 

עד 3 מלש"ח

 

 

עד 4.5 מלש"ח

מסלול 1 – העלאת הפריון בתעשייה בשילוב הטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם

 • התחייבות לגידול בפריון בשיעור של 10% לפחות בתחום הפעילות נשואת הבקשה.
 • מבקש הסיוע מחויב לעמוד במינימום השקעות רכות בשיעור של 5% ,אך לא יותר מ-20% מסך ההשקעות המזכות.

 

מסלול 2 – מסלול להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם בתעשייה

תת מסלול א – תקרת השקעה מזכה עד כ-2 מלש"ח

גובה מחזור מכירות

סוג הפעילות

תקרת סך ההשקעה המזכה

תקרת ההשקעה להשקעות הוניות

תקרת ההשקעה להשקעות רכות

גובה הסיוע המקסימלי (עד -30% מההשקעות המזכות)

עד 200 מלש"ח

פעילות זעירה/קטנה/בינונית

2 מלש"ח

עד 2 מלש"ח

עד 300 אלש"ח

עד 600 אלש"ח

 

 

תת מסלול ב – תקרת השקעה מזכה בין 2 מלש"ח ועד 10 מלש"ח

גובה מחזור מכירות

סוג הפעילות

תקרת סך ההשקעה המזכה

תקרת ההשקעה להשקעות הוניות

תקרת ההשקעה להשקעות רכות

גובה הסיוע המקסימלי (עד -30% מההשקעות המזכות)

עד 10 מלש"ח

פעילות זעירה

2.5 מלש"ח

עד 2.5 מלש"ח

עד 375 אלש"ח

עד 750 אלש"ח

10-75 מלש"ח

פעילות קטנה

6 מלש"ח

עד 6 מלש"ח

עד 900 אלש"ח

עד 1.8 מלש"ח

75-200 מלש"ח

פעילות בינונית

10 מלש"ח

 עד 10 מלש"ח

עד 1.5 מלש"ח

עד 3

מלש"ח

 
 • עבור תת מסלול ב'  - נדרשת עמידה מלאה במדד חובה "העלאת הפריון ב-5% לפחות".

 

קריטריונים ותנאי סף נוספים לתוכנית להעלאת הפריון בתעשייה ולהטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם  

 1. הכנסותיו המפעל בישראל בשנה הקלנדרית שקדמה למועד הגשת הבקשה, או ממוצע הכנסותיו בישראל בשלוש השנים הקלנדריות שקדמו למועד הגשת הבקשה, לא עלו על 200 מיליון ₪.
 2. העסקה של 5-250 עובדים בתחום הפעילות נשואת הבקשה.
 3. הפעילות הייצורית אינה עומדת בתנאי החוק לעידוד השקעות הון לעניין מסלול מענקים.
 4. הפעילות הייצורית היא בהתאם להגדרת מפעל בהוראה זו.
 5. ניסיון של 5 שנים בפעילות באחד מענפי התעשייה.
 6. מקבל סיוע שקיבל כתב אישור במסגרת הוראות מנכ"ל 4.44 (תכנית להעלאת הפריון בתעשייה) ו-4.54 (מסלול להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם בתעשייה) בהקצאות קודמות, יוכל לקבל אישור בשנה קלנדרית זאת בגין השקעות שלא נכללו בבקשה הקודמת באותו מפעל ובגין קו ייצור אחר. אבל בקשות אלו ידונו רק לאחר בקשות של מפעלים שאין להם תכנית מאושרת פעילה.

להוראת מנכ"ל 4.68 - ייצור מתקדם לעידוד הפריון ולהגשת הבקשה לחץ/י כאן

 

אתם/ן מוזמנים לכנסים משותפים של התאחדות התעשיינים יחדיו עם רשות ההשקעות בהם יוצגו מסלולי הסיוע:

 • כנס מרכז - יתקיים ב- 6.9.2023 במשרדי התאחדות התעשיינים תל-אביב, לפרטים נוספים והרשמה לחץ/י כאן
 • כנס צפון - יתקיים ב- 12.9.2023 במשרדי התאחדות התעשיינים מרחב צפון, לפרטים נוספים והרשמה לחץ/י כאן
 • כנס דרום -יתקיים ב- 20.9.2023 במשרדי התאחדות התעשיינים מרחב דרום, לפרטים נוספים והרשמה לחץ/י כאן
   

ניתן להשתמש במענקים לצורך הטמעת רובוטיקה במפעלכם, למעבר לחוברת "הטמעת רובוטיקה מתקדמת" אשר מציגה מגוון ספקי שירות מתחומי הרובוטיקה -  לחץ/י כאן
 

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל המחלקה לייעוץ עסקי וחדשנות באגף כלכלה:
 

אורי זלינגר, כלכלן המחלקה לייעוץ עסקי וחדשנות | 052-8742077 | oris@industry.org.il

אלעד נצר, מנהל המחלקה לייעוץ עסקי וחדשנות | 050-7194700 | elad@industry.org.il