נתוני מפרט התקנה של יצרני דלתות אש לזיהוי אפקטיבי של דלתות אש

מנעול, ידית, מנגנון בהלה במידה וקיים, מחזיר שמן, מתאם סדר סגירת אגפים, צוהר במידה וקיים -סימון ע"ג הצוהר, צורת הצוהר
צבע, מידות

רקע: מינהל התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פועל בין היתר לאיתור זיוף דלתות אש והגברת האכיפה מינהל התקינה
וזאת בשיתוף מעבדות מאושרות לבדיקה לאחר התקנה של מכללי דלתות אש עפ"י ת"י 1212 חלק 4.
בהתאם להחלטת המינהל נקבע כי יצרני דלתות אש ישתפו את נתוני מפרט התקנה לזיהוי אפקטיבי / נספח שווה ערך (תוכנית התקנה) של הדלתות האש המיוצרות על ידם. 
מידע זה יועבר למעבדות המאושרות ע"י המינהל לטובת בדיקת זיהוי וודאי של דלת האש בשטח. 

להלן "שדות" נדרשים למילוי כולל תמונות בהתאם, השדות הינם קבועות ואחידות למילוי עבור כל יצרן

לפרטים נוספים:

שרית אבירם 
מנהלת תחום, אישור והכרת מעבדות
Sarit.Aviram@economy.gov.il  
074-7502346

גיל רגב 
gilr@industry.org.il 
050-9478743
התאחדות התעשיינים