טופס הגשת מועמדות – מפעל חיים בתעשייה (פעילות ארוכת שנים בתעשייה)

פרטים של מגיש/ת המועמדות (יכולים להגיש המועמדים עצמם או בעלי תפקיד ניהולי בחברה בהסכמת המועמדים)