icon רכש כחול לבן

עו״ד חגי אדרי

המומחה החדש שלך בנושאים הבאים:

 

  • ייעוץ משפטי בהתמודדות במכרזים ציבוריים 
  • טיפול בכללי המקור החדשים 
  • מתן תו "מיוצר בישראל" למוצרים שיוצרו בישראל, כהגדרתם בתקנות
  • טיפול במקרים של הדרת תעשייה ישראלית
  • עידוד רכש גומלין וסיוע מול הרשפ"ת
  • ייעוץ וסיוע בתחומי תקינה, מכס והיצף, לאור הסכם GPA
  • עידוד רכש כחול לבן 
     
עו״ד חגי אדרי

כאן לשירותכם,

ליצירת קשר:


כתובת : רח' המרד 29, ת"א


טלפון : 03-5198849
050-7991115