היערכות להכנת תקציב שנתי 2024 11.10.23
במפגש נציג תחזיות ומגמות לקראת שנת 2024 עבור אינדיקאטורים עיקריים להכנת תקציב שנתי לחברה, וסקירת עקרונות וכלים מעשיים בתחומים השונים בהכנת התקציב ותזרים מזומנים.

קהל יעד:

סמנכ"לי כספים, מנהלי כספים, חשבים, גזברים וכלכלנים במפעל תעשייה.


11.10.23 | 10:00 | בזום

 

חברי התאחדות התעשיינים, ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, אך מחייבת הרשמה מראש!

משתתפים אחרים- בעלות של 150 ש"ח כולל מע"מ.

דמי ביטול: ביטול עד 5 ימים לפני מועד המפגש אינו כרוך בעלות, ביטול לאחר מועד זה ואילך יחויב במחיר מלא של עלות המפגש.

סדר יום
10:00
דברי פתיחה

נתנאל היימן, מנהל אגף כלכלה, התאחדות התעשיינים בישראל

10:15
מגמות, אומדנים ותחזיות כלכליות, עם דגש על תחום השכר, המחירים ושע"ח

אלה גורביץ, מנהלת מחלקת מחקר כלכלי, התאחדות ההתעשיינים בישראל

10:30
סקירת מגמות, פסיקה וטיפים לסוף שנה

עו"ד ליאת גרבר, שותפה מחלקת מיסים בגולדפרב גרוס זליגמן

10:50
טיפים לתכנון ובניית תקציב

רו"ח דורון אראמי, דירקטור, BDO

11:10
פתרונות גידור במט"ח

אילן צדקה, מנהל דסק סניפים ופיתוח עסקים בחדר עסקאות, בנק מזרחי טפחות

11:30
ערבויות פיננסיות לעסקים

דני בן נר, מנהל שותף, אובלי

לפרטים נוספים מכללה לניהול בתעשייה:

03-5198867 |  03-5198734

 bianam@industry.org.il | tali@industry.org.il