icon
הפורום למניעת שחיתות ושוחד

הפורום הוקם במסגרת ההתחייבויות של ישראל ל –OECD  במטרה לקדם את נושא מניעת השחיתות והשוחד בסקטור העסקי.

במסגרת הפורום מתקיימות הכשרות המסייעות לתעשיינים להתעדכן בחידושים בתחום וניתנים כלים מעשיים ליצירת תוכנית אסטרטגית מובנית למניעת שחיתות ושוחד בארגון.

יו"ר הפורום: עו"ד ערן בר-רבי, מנכ"ל, סימטל ננו-ציפויים בע"מ 

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

בעלי תפקידים

עו"ד ניר דויטש

שם: עו"ד ניר דויטש

תפקיד:

מנהל אגף סחר חוץ וקשרים בינלאומיים

טלפון: 03-5198815
‎050-6216344‏