מפל"ס (PRTR)

מטרתו של חוק הגנת הסביבה (חובות דיווח ומרשם פליטות והעברות לסביבה), התשע"ב–2012, היא להגביר את שקיפות המידע הסביבתי בישראל על ידי יצירת מנגנון דיווח ופרסום של המידע בדבר הפליטות והעברות של חומרים מזהמים ופסולת ממקורות שונים לסביבה.
 
בכך ישראל אימצה את דרקטיבת ה-PRTR(Pollutant Release and Transfer Register) הנהוגה בעולם.
 
בהתאם לכך מטיל החוק על המפעלים חובות דיווח על פליטות והעברות לסביבה וכן מטיל על המשרד להגנת הסביבה את החובה לעבד את הנתונים ולהשלימם גם ביחס לפליטות ממקורות נוספים (כגון תחבורה) באופן המקים מערכת מידע פומבית בה יוצג כל המידע הסביבתי לעיון הציבור.
 

המפעלים המחויבים בדיווח הינם בהתאם לפעילויות המנויות בתוספת השנייה לחוק.

מצגות בנושא: דיווח פליטות והעברות לסביבה

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share