מיחזור ופסולת

 

מחויבות התעשייה לשמירה על הסביבה כרוכה בדרך כלל בביצוע הוצאות ניכרות להתאמת הפעילות לדרישות הסביבתיות. עם זאת, במקרים רבים ניתן לפעול באופן מושכל לשמירה על הסביבה.

עם זאת, במקרים רבים ניתן לפעול באופן מושכל לשמירה על הסביבה, תוך הקטנת הוצאות החברה הן ע"י צמצום יצירת סוגי פסולת שונים (הקטנת פליטות במקור) והן ע"י מיחזור פסולות.

 

לעדכונים שוטפים

כנס תעשיית המיחזור ה-2 24/11/2016 פארק המיחזור חירייה

18/09/2016

צו שמירת הניקיון (שינוי התוספת לחוק) התשע"ו - 2016 - העלאת שיעור היטל הטמנה על פסולת יבשה

חוק האריזות

דברי השר להגנת הסביבה בכנס אריזות של התאחדות התעשיינים – 15.3.2010

 

מצגות מביקור משלחת ישראל באירופה בנושא חוק האריזות - נובמבר 2009

תזכיר הצעת חוק אריזות

"הממשלה תצטרך לסייע למפעלים לעמוד בדרישות הסביבתיות" - גלובס 15.3.10

מצגות וסרטון מהכנס בנושא : גישה כוללת לטיפול באריזות בישראל - חוק אריזות ישראלי - 15.3.2010

עזרה וכלים
התאחדות לשירות העסק שלך

מייעצים לך בענייניי עבודה ויחסי עבודה

·  ייעוץ שוטף למפעלים בכל הנוגע
   לחוקי העבודה וליחסי עבודה 
   הן במישור הקיבוצי והן
   במישור הפרטני

·  מעורבות בהליכי חקיקה בכנסת
   ובוועדותיה.

·  טיפול במימוש חוקים,
   תקנות וצווים,
   מול גורמים ממשלתיים.ועוד...

לפרטים נוספים

 

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share