פעילות וניירות עמדה

טבלת הוצאות פיתוח החל מ- 28.8.2016

19/07/2016

טבלת הוצאות פיתוח החל מ- 28.8.2016

19/07/2016

דיון בועדת הכלכלה בנושא קידום מדיניות לאומית לתעשייה בישראל

בועדת הכלכלה בכנסת מתקיים היום 10.6.13 דיון בנושא קידום מדיניות לאומית לתעשייה בישראל, בהשתתפות נשיא ומנכ"ל ההתאחדות ויו"ר האגף למפעלים קטנים ובינוניים, ליאור לוי. מצ"ב נייר עמדה עם המסרים העיקריים להצגה בפני חברי הועדה, באשר לדגשים לטיפול לקידום המפעלים הקטנים והבינוניים.

 

נייר עמדה עם מסרים עיקריים להצגה בפני ועדת הכלכלה בכנסת

10/06/2013

עלון מידע על תכניות הייעוץ למפעלים קטנים ובינוניים

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה מפעילה תכניות ייעוץ לעסקים קטנים ובינוניים, במטרה לשפר את תהליכי העבודה והניהול, להחדיר שיטות ניהול מתקדמות, להתייעל אנרגטית ולעודד את השימוש בטכנולוגיות מתקדמות ובתהליכי חדשנות.

במסגרת התכניות משתתף משרד התמ"ת בכ-50%-70% מעלות שעות הייעוץ.

עלון מידע על תכניות הייעוץ למפעלים קטנים ובינוניים

9/06/2013

דרישה להקלה על יצואנים עקיפים בחוק לעידוד השקעות הון

יו"ר האגף למפעלים קטנים ובינוניים, ליאור לוי, פנה למנהל רשות המסים מר משה אשר, לסיים את התהליך המתמשך של פישוט התקנות לעידוד השקעות הון, על מנת שיצואנים קטנים ובינוניים, אשר רובם המוחלט נמצא בפריפריה, יקבלו את האישורים הנדרשים מלקוחותיהם - היצואנים הישירים, ויוכלו להנות מהטבות המס המגיעות להם מכוח החוק.

לפרטים נוספים, ניתן לפנות לאורן הרמבם, מנהל האגף בדוא"ל:oren@industry.org.il או לדנה אלמן וישקין, עו"ד, רפרנטית האגף בדוא"ל danae@industry.org.il, טל' 03-5198751

 

9/06/2013

פרסום מדד המפעלים הקטנים והבינוניים בעיתונות הכלכלית

מדד המפעלים הקטנים והבינוניים המבוצע על ידי מחלקת מחקר כלכלי באגף הכלכלה בהתאחדות התעשיינים פורסם בעיתונות הכלכלית. המדד הצביע על המשך מגמת הנסיגה אך באופן מתון מברבעונים האחרונים.
2/06/2013

מדד המפעלים הקטנים והבינוניים - רבע שני לשנת 2013

מדד המפעלים הקטנים והבינוניים, שנערך על-ידי מחלקת המחקר הכלכלי באגף כלכלה של התאחדות התעשיינים, מצביע על צפי להתמתנות הנסיגה בפעילות המפעלים הקטנים והבינוניים ברבע השני של 2013. המפעלים הקטנים והבינוניים בולטים לרעה בציפיותיהם אל מול עמיתיהם הגדולים, אשר צופים לא רק התמתנות הירידות, אלא מעבר מנסיגה לצמיחה בפעילותם.
27/05/2013

הצעה להרחבת התחולה של תקנות מס ערך מוסף (הארכת התקופה שבסעיף 29(1ב) לחוק), התשע"ג-2013 (תשלום מע"מ על בסיס מזומן)

התאחדות התעשיינים מציעה להרחיב את תחולת תקנות מס ערך מוסף (הארכת התקופה שבסעיף 29(1ב) לחוק), התשע"ג-2013 גם לעוסקים שהינם יצרנים בעלי מחזור עד 15 מיליון ₪ במטרה להקל על עוסקים שהם יצרנים קטנים ולהפחית את הפער המימוני שנוצר בשל מועד החיוב במס ביום המסירה של הטובין לקונה, לפי סעיף 22 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975.

6/05/2013

שיתוף פעולה בין התאחדות התעשיינים לתעשיות השב״ס להתייעלות והפחתת עלויות

שיתוף פעולה של התאחדות התעשיינים עם מערך התעסוקה של תעשיות השב"ס מציע לבעלי מפעלים מגוון אפשרויות לייעל את קו הייצור על ידי שימוש במתקנים ובכוח האדם של תעשיות השב"ס. לתעשיינים עומדים 3 אפיקים לייצור באמצעות תעשיות השב"ס בעלי פוטנציאל עסקי משמעותי למפעל יצרני.

לפרטים נוספים לחץ כאן

5/05/2013

סיכום ישיבת הועדה למפעלים קטנים ובינוניים – 18.7.12

עמדת מיעוט – התנגדות לבחינה מחודשת של הקלות המס בחוק עידוד השקעות הון

1/07/2012

ממצאי סקר קשיי האשראי בתעשייה - מפעלים קטנים ובינוניים

11/06/2012

חסמים ופתרונות להגדלת הנגישות למכרזים ממשלתיים בקרב מפעלים קטנים ובינוניים

16/04/2012

סיכום שולחן עגול: השתתפות מפעלים קטנים ובינוניים במכרזים ממשלתיים - 5.4.12

5/04/2012

תזכיר חוק לעידוד הצמיחה לעסקים קטנים ובינוניים - הערות התאחדות התעשיינים

כרטיס חכם ב - Personal ID

24/11/2011

40% סבסוד להעסקת סטודנטים בני מיעוטים בתעשיות עתירות הידע בישראל

הזמנה ל - Check up פיננסי: פגישות ייעוץ פיננסיות אישיות

פרוטוקול ישיבת הועדה למפעלים קטנים ובינוניים - 20.7.11

20/07/2011

מדד המפעלים הקטנים והבינוניים - רבע שני 2011

29/05/2011
Next Page 
על מפעלים קטנים ובינוניים

המפעלים הקטנים והבינוניים (מפעלים המעסיקים 20-99 עובדים או בעלי מחזור מכירות עד 100 מליון ₪) מהווים כ-74% מכלל מפעלי התעשייה בישראל, מועסקים בהם כ-89,000 עובדים, וסך מכירותיהם בשנת 2011 נאמד בכ-68 מיליארד ₪, המהווים כ-20% ממכירות התעשייה. התעשייה הקטנה והבינונית מייצאת בהיקף של כ-14 מיליארד ₪ המהווים כ-9% מסך הייצוא התעשייתי.

כ-74% מחברי התאחדות התעשיינים הם מפעלים קטנים ובינוניים מכל ענפי התעשייה (כ- 900 מפעלים).

לקבלת תמונת מצב על התעשייה הקטנה והבינונית לחץ כאן

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share