אגף עבודה לשרותכם

האגף אחראי לייצוג המעסיקים במערכות יחסי העבודה - ניהול מו"מ בהסכמים קיבוציים כלל-ארציים, הכשרה מקצועית, תעסוקה, טיפול בחקיקת עבודה והסדרי פנסיה, בהתאם למדיניות המתגבשת בועדת העבודה של ההתאחדות. באגף מרוכזים מומחים בתחומים של יחסי עבודה, משפט עבודה, כוח-אדם, הדרכה, פריון, בטיחות ורווחה.
ועדת העבודה, היא ועדה ציבורית המורכבת מתעשיינים המייצגים ענפי תעשייה שונים. במסגרת זו נקבעת מדיניות העבודה ויחסי העבודה של ההתאחדות.

כמו כן, פועל אגף עבודה לקידום החינוך הטכנולוגי בישראל, בהתאם למדיניות ועדת חינוך של ההתאחדות, שהינה ועדה ציבורית המורכבת מתעשיינים המייצגים ענפי תעשייה שונים.


* ייצוג ההתאחדות בגופים, בוועדות ובמוסדות הבאים:
מועצת המוסד לביטוח לאומי וועדותיה השונות, הוועדה לפעולה מונעת ומחקרי בריאות, הוועדה המרכזית לתקינה בנושאי בטיחות, המועצה הארצית לפי חוק בריאות ממלכתי, מועצת שירות התעסוקה, מנהלת המוסד לבטיחות וגיהות, הוועדה להכרה במקצועות במשרד העבודה, ועדות אד-הוק בנושאי תעסוקה, פנסיה, ביטוח לאומי וכיו"ב.


* ועדת מעקב - משותפת להתאחדות ולאיגוד המקצועי, מטפלת בחילוקי-דעות, המתגלעים אגב מו"מ מפעלי ובחילוקי-דעות אחרים הנוגעים למערכת יחסי העבודה, ברמה הענפית או המפעלית.


* קשרים עם ארגוני עבודה בינלאומיים - ההתאחדות חברה, באמצעות האגף, בפורום של ארגוני המעסיקים האירופיים. נציגי האגף משתתפים בכינוסי ארגון העבודה הבינלאומי (O.L.I ) - מהם מתקבל מידע על אודות אמנות בינלאומיות והתפתחויות שוטפות בנושאי עבודה ויחסי העבודה בהיבט הבינלאומי.


* פרוייקטים מיוחדים - האגף עסק ועוסק בקשר עם הקהילה, בביצוע פרוייקטים מיוחדים הקשורים במימון חיצוני - ובעיקר בפרוייקטים שכרוכה בהם השמת אוכלוסיות מיוחדות - חיילים, עולים חדשים, נכים וכיו"ב.

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
התאחדות לשירות העסק שלך

עושים עסקים באינטרנט
הפניות והזדמנויות עסקיות באינטרנט
הסכם עם מאגר העסקים הארצי
IB2B   
מאגר העסקים הארצי המציע
הזדמנויות עסקיות בארץ ובחו"ל.

במאגר יותר מ- 32,000 חברות
ועסקים המקיימים בו פעילות ערה.ועוד..

לפרטים נוספים

 

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share