ניהול סביבתי

 

כיום יותר ויותר מקובל לשלב תחומים שונים משדרת ניהול החברה לכדי ראייה סביבתית – הוליסטית שמטרתה ניהול וצמצום ההשפעות הסביבתיות של סביבת הייצור והמוצר גם יחד. כלומר שילוב של פעילות מחקר ופיתוח, יחד עם פעילות הייצור (או תומכי ייצור) נותנת תמונה כלכלית ומאפשרת מציאת פתרונות אולטימטיביים. לדוגמא שינוי חומרי הגלם להפחתת השימוש בחומרים מסוכנים, שינוי עיצוב המוצר לקבלת אפשרויות מיחזור ועוד.

ניהול חיי המוצר

מצגות מסדנת LCA, יוני 2013

תו ירוק

התו הירוק ניתן על ידי מכון התקנים למוצרים שהשפעתם על הסביבה פחותה.

מידע נוסף מאתר מכון התקנים על תהליך קבלת התו הירוק

המפרטים הקיימים

בנייה ירוקה

בניין ירוק (אקולוגי) הינו בניין  שהשפעתו  על הסביבה פחותה, באופן ישיר ועקיף, החל מהשתלבות נופית וכלה בחיסכון אנרגטי. התקן לבנייה ירוקה מכיל מפרטים מותאמים לסוג הבניין, כמו לדוגמא מפרט למבנה תעשייה. המפרטים מכילים, בין השאר, הנחיות ספציפיות או כלליות (ניקוד מצטבר) לשימוש בחומרים בעלי תו ירוק. מכון התקנים הוא המוסמך להענקת תו ירוק לבניין.

בנייה ירוקה באתר מכון התקנים

המועצה לבנייה ירוקה

 

טיוטת מדריך למערכת ניהול סביבתי - 2017

תמונות מהסיור בנחל קישון

15/08/2016

תזכיר חוק רישוי סביבתי משולב

מדריך לעסקים ומגוון ביולוגי שהכינה ממשלת גרמניה

אמנת המגוון הביולוגי

מצגת "מגמות בדיווח קיימות ועיקרי ה- GRI" - יואל וייל, יו"ר תת הוועדה לניהול סביבתי

מצגת: "פיתוח בר קיימא בממשלה" - גלית כהן, המשרד להגנת הסביבה

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share