אוויר

מפעלי התעשייה בארץ ובעולם נדרשים בשנים האחרונות להסדיר את פליטותיהם לאוויר, המוקדיות והלא מוקדיות, פליטות במישרין ופליטות בעקיפין, בהתאם לסטנדרטים הולכים ומחמירים. מקור הדרישות במספר חוקים סביבתיים, שהעיקרי בינהם הוא חוק אוויר נקי משנת 2008, וכן לטובת העמידה במחויבויות בין לאומיות כגון הפחתת פליטת גזי חממה. הרשויות הנוגעות לדרישות להפחתת פליטות לאוויר הינן:

-          המשרד להגנת הסביבה, האגף לאיכות אוויר :

o        היתר פליטה, תנאים נוספים ברישיון עסק

o        חובת דיווח למפל"ס

 

-          משרד האנרגיה והמים – סקר אנרגיה

-          איגודי ערים לעתים מוסיפים דרישות נוספות במעמד קבלת היתרי בנייה

מעבר לדרישות הרגולטוריות, מפעלים רבים נתקלים בדרישה ציבורית לקבל מידע על הפליטות לאוויר ולהפחיתן, בעיקר בשנים האחרונות, בהן הולכת וגוברת המודעות הציבורית להשפעות המוכחות והמשוערות למזהמים נשימתיים על הבריאות.

נושאים עיקריים בתחום הפליטות לאוויר:

אגף סביבה, בריאות ובטיחות מסייע באופן פרטני ורוחבי לתעשייה על מנת לסייע למפעלים לעמוד בדרישות הרגולציה ואף מעבר, לטייב את הרגולציה בנושא ולעלות למודעות ציבורית את הפעילות החיובית של התעשייה להפחתת הפליטות. לשם כך הוקמה תת-הוועדה לאוויר.


לקבלת מידע נוסף והרשמה לוועדה נא לפנות ל : moran@industry.org.il

חדשות בנושא:

TALuft workshop at M.A.I

התוכנית הלאומית ליישום הסכם פריז ספטמבר 2016

26/10/2016

דיווח תוצאות דיגום ארובות בטופס אקסל

15/08/2016

תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ו- 2016

הסביבה הבנויה ומשבר האקלים - לקראת ועידת האקלים 2015, המשרד להגנת הסביבה

קביעת יעד להפחתת פליטות גזי חממה עד שנת 2030

עדכונים לנוהל דיגום ארובות מאי 2015

דגשים בנושא התייעלות אנרגטית בהיתרי פליטה

 

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share